Odszkodowanie po wypadku – podstawowe informacje

W różnych sytuacjach życiowych możemy ulec wypadkowi. Ważne jest, żeby wiedzieć jak się wtedy zachować. Oraz co zrobić, aby dostać odszkodowanie po wypadku. Jeżeli doznałeś obrażeń ciała lub innych uszczerbków na zdrowiu za sprawą wypadku, możesz starać się o zadośćuczynienie od sprawcy zdarzenia lub od ubezpieczyciela.

Odszkodowanie ma na celu przywrócenie pokrzywdzonego do stanu wcześniejszego. Może też polegać na zapłaceniu odpowiedniej sumy pieniężnej odpowiadającej poniesionym stratom. Wartość odszkodowania po wypadku ustalana jest przez sąd lub zakłady ubezpieczeń. Na jego wysokość mają wpływ różne czynniki, takie jak np. długotrwałość choroby, rodzaj kalectwa, ilość przebytych operacji itp. Jeżeli poszkodowanym w wypadku jest osoba bliska z naszej rodziny, mamy prawo ubiegać się o rentę.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym– jak je uzyskać?

W każdym przypadku wypadku najważniejsze jest kolekcjonowanie dokumentacji. To na jej podstawie będzie można określić rodzaj i wysokość odszkodowania po wypadku. Aby uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym, kierowcy obu pojazdów powinni spisać oświadczenie.

Należy w nim zawrzeć takie informacje jak: data, godzina i miejsce wypadku; jasne określenie sprawcy wypadku; opis zdarzenia; dane sprawcy, które należy spisać z dowodu osobistego, rejestracyjnego i polisy OC; oraz numer telefonu. Jeżeli na miejsce wypadku została wezwana policja wystarczy wymienić się numerami polis. Jeżeli po wypadku zostało wdrożone leczenie, należy zachować wszelkie recepty i rachunki.

Uzyskanie odszkodowania po wypadku samochodowym, ułatwi skserowanie historii choroby po zakończonym leczeniu. Lepszym sposobem uzyskania odszkodowania po wypadku drogowym jest zlecenie prowadzenia sprawy specjalistom w dziedzinie odszkodowań. Oni sprawnie poprowadzą negocjacje z zakładem ubezpieczeń lub uzyskają odszkodowanie od sprawcy wypadku. Zajmują się też odzyskaniem wszelkich poniesionych przez nasz kosztów.

Odszkodowanie po wypadku w pracy i inne sytuacje, w których możemy się o nie ubiegać

Do różnych wypadków może dojść także w pracy. Każdy pracownik ma opłacane ubezpieczenie przez zakład pracy. Więc jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w czasie pracy, należy Ci się odszkodowanie po wypadku z ZUS. Może ono być wypłacone jednorazowo lub w postaci renty.

Jednak aby dostać takie odszkodowanie po wypadku w pracy należy spełnić pewne wymogi. Wypadek nie może być spowodowany z winy pracownika. Nie dostanie odszkodowania osoba, która uległa wypadkowi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Albo jeśli nie przestrzegała zasad dotyczących bezpieczeństwa w pracy.

Aby uzyskać takie odszkodowanie również ważna jest odpowiednia dokumentacja. Wniosek o odszkodowanie po wypadku należy złożyć w oddziale ZUS-u wraz z zebraną dokumentacją. Ważny jest dobrze wypełniony protokół wypadkowy oraz pismo stwierdzające zakończenie leczenia. Dopiero wtedy wniosek będzie rozpatrywany. Jeżeli ktoś bliski z naszej rodziny ulegnie wypadkowi, ZUS będzie wypłacał rentę dla członków rodziny.