Wynagrodzenie

Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka

Wynagrodzenie

Koszt porady prawnej zależy od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

Istnieje możliwość bezpłatnej analizy i wyceny sprawy.

Koszt prowadzenia całej sprawy zależy od stopnia jej skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy i czasu jej trwania, a także miejsca świadczenia usług (dojazdy poza granice miasta Kraków).

Wynagrodzenie może być ustalone ryczałtowo lub godzinowo za czas poświęcony na wykonanie zlecenia. W przypadku niektórych spraw możliwe jest ustalenie dodatkowego wynagrodzenia za wynik sprawy.

Nasza specjalizacja

prawo cywilne

Kancelaria oferuje rzetelną pomoc w rozwiązywaniu spraw cywilnych, przygotowywaniu pism procesowych (pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków), reprezentację przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, a także sporządzanie umów, ugód, opinii prawnych, udział w negocjacjach.

prawo nieruchomości

Oferujemy sporządzanie i analizę umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości. Zajmujemy się regulacją stanów prawnych nieruchomości, w tym wnioski o zasiedzenie, rozgraniczenie. W przypadku współwłasności sporządzamy wnioski o zniesienie współwłasności, dopuszczenie do współposiadania nieruchomości wpólnej, pozwy o zwrot pożytków i nakładów, sprawy związane zarządem nieruchomością wspólną. Kancelaria oferuje pomoc w przygotowywaniu uchwał na zebrania wspólnoty mieszkaniowej w przypadku odrębnej własności lokalu.

prawo ochrony konsumentów

Kancelaria oferuje rzetelną pomoc w razie zakupu wadliwej rzeczy przez konsumenta.