Wynagrodzenie

Aequitas sequitur legem - sprawiedliwość idzie za prawem

Wynagrodzenie

Koszt porady prawnej zależy od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

Istnieje możliwość bezpłatnej analizy i wyceny sprawy.

Koszt prowadzenia całej sprawy zależy od stopnia jej skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy i czasu jej trwania, a także miejsca świadczenia usług (dojazdy poza granice miasta Kraków).

Wynagrodzenie może być ustalone ryczałtowo lub godzinowo za czas poświęcony na wykonanie zlecenia. W przypadku niektórych spraw możliwe jest ustalenie dodatkowego wynagrodzenia za wynik sprawy.

Nasza specjalizacja

prawo karne

Kancelaria zajmuje się obroną oskarżonego w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Reprezentujemy również pokrzywdzonych wystepujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych, zajmujemy się również dochodzeniem na rzecz poszkodowanego odszkodowań i zadośćuczynień za szkodę wyrządzoną przestępstwem. Przygotowujemy środko odwoławcze (apelacje, zażalenia) jak i nadzwyczajne środki zaskarżenia (kasacje, wznowienie postępowania).

prawo pracy

Oferujemy pomoc zarówno pracownikom i pracodawcom przed sądem pracy. Przygotowujemy umowy o pracę, wypowiedzenia umów, pozwy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie.

prawo administracyjne

Kancelaria przygotowuje odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także do Naczelnego Sądu Administracyjnego.