prawo karne wykonawcze i penitencjarne

prawo karne wykonawcze i penitencjarne

Reprezentujemy skazanego przed sądem sądem pierwszej instancji wykonującym orzeczenie, jak i przed sądem penitencjarnym. Przygotowujemy wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie.

  • odroczenie wykonania kary
  • przerwa w wykonaniu kary
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego