prawo gospodarcze

prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje przygotowanie pozwów o zapłatę w postępowaniu zwykłym, uproszczonym, upominawczym i nakazowym. Zajmujemy się także sporządzaniem wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • pozwy o zapłatę w postępowaniu zwykłym, uproszczonym, upominawczym i nakazowym
 • zakładanie spółek osobowych:
  • spółka jawna
  • partnerska
  • komandytowa
  • komandytowo-akcyjna
 • zakładanie spółek kapitałowych:
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
   • przygotowywanie zgromadzeń wspólników
   • powództwo o uchylenie uchwały
   • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
   • zmiana umowy spółki
   • wyłączenie wspólnika
   • odpowiedzialność członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółka akcyjna;
   • powództwo o uchylenie uchwały
   • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
   • zmiana statutu
   • odpowiedzialność cywilnoprawna w spółce akcyjnej
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • rozwiązanie i likwidacja spółki
 • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego