prawo rodzinne i opiekuńcze

prawo rodzinne i opiekuńcze

Oferujemy pomoc w sprawach związanych z rozwodem, podziałem majątku po ustaniu wspólnosci majątkowej małżeńskiej, mieszkaniem, zwrotem nakładów na majątek wspólny lub osobisty. Zajmujemy się także sprawami związanymi z władzą rodzicielską, kontaktami z dzieckiem i alimentami. Ponadto pomagamy w sprawach o przysposobienie dziecka (adopcja).

 • małżeńskie ustroje majątkowe:
  • wspólność majątkowa
  • rozdzielność majątkowa
  • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
 • unieważnienie małżeństwa
 • separacja
 • rozwód
 • podział majątku po ustaniu małżeństwa
 • ustalenie pochodzenia dziecka
 • władza rodzicielska:
  • reprezentacja dziecka
  • zarząd majątkiem dziecka
  • zgoda na dokonanie czynności np. wyjazd, wyrobienie paszportu etc
  • ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • przywrócenie władzy rodzicielskiej
  • kontakty z dzieckiem
 • przysposobienie (adopcja)
 • alimenty
 • opieka
 • kuratela