prawo karne

prawo karne

Kancelaria zajmuje się obroną oskarżonego w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Reprezentujemy również pokrzywdzonych wystepujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych, zajmujemy się również dochodzeniem na rzecz poszkodowanego odszkodowań i zadośćuczynień za szkodę wyrządzoną przestępstwem. Przygotowujemy środko odwoławcze (apelacje, zażalenia) jak i nadzwyczajne środki zaskarżenia (kasacje, wznowienie postępowania).

 • reprezentacja oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny)
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień za doznaną szkodę spowodowaną przestępstwem
 • sporządzanie apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych w postępowaniu karnym
 • sporządzanie sprzeciwów od wyroków nakazowych
 • składanie wniosków o wznowienie postępowania karnego
 • prośby o ułaskawienie
 • wnioski o wyrok łączny
 • zawiadomienia do prokuratury i policji o możliwości popełnienia przestępstwa
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • reprezentacja nieletniego w postępowaniu wyjaśniającym i sądowym