postępowanie egzekucyjne

postępowanie egzekucyjne

Kancelaria przygotowuje pisma, powództwa, wnioski dla wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym.

  • wnioski o wszczęcie egzekucji przez komornika ( wykonywanie zapadłego prawomocnego orzeczenia w sprawie)
  • wniosek o wykonanie zabezpieczenia roszczenia
  • powództwa przeciwegzekucjne
  • windykacja należności
  • wnioski o wpis dłużnika do biura informacji gospodarczej
  • wnioski o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych