prawo administracyjne

prawo administracyjne

Kancelaria przygotowuje odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  • prawo budowlane
  • podziały nieruchomości
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
    • składanie wniosków
    • składanie uwag
  • odwołania od decyzji administracyjnych
  • skargi do sądu administracyjnego
  • reprezentacja przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed urzędami i innymi jednostkami administracji państwowej