prawo pracy

prawo pracy

Oferujemy pomoc zarówno pracownikom i pracodawcom przed sądem pracy. Przygotowujemy umowy o pracę, wypowiedzenia umów, pozwy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie.

 • umowy o pracę
 • regulaminy
 • rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • roszczenia o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie
 • o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy
 • roszczenie pracodawcy o odszkodowanie w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę
 • zakaz konkurencji
 • odpowiedzialność pracodawcy
 • odpowiedzialność pracownika
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • odwołania do sądu pracy
 • sprzeciw od kary nałożonej przez pracodawcę
 • odprawy:
  • rentowe
  • emerytalne
  • pośmiertne
  • w ramach grupowego zwolnienia
 • rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy