prawo wykroczeń

prawo wykroczeń

Występujemy z obwinionym w postępowaniu w sprawie o wykroczenie, reprezentujemy pokrzywdzonego przez wykroczenie (oskarżyciel posiłkowy).

  • apelacje, zażalenia w sprawach o wykroczenie
  • nadzwyczajne środki zaskarżenia (kasacja, wznowienie postępowania)
  • sprzeciw od wyroku nakazowego