Publikacje

Aequitas sequitur legem - sprawiedliwość idzie za prawem

Publikacje

  1. Zakres autonomii pacjenta na przykładzie niewyrażenia zgody na zastosowanie preparatu krwi podczas ewentualnej interwencji medycznej w bliżej nieokreślonej przyszłości, Transformacje Prawa Prywatnego 2006, Nr 3-4 (A. Kobińska)
  2. Problematyka formy pisemnej zgody udzielonej przez pacjenta, Prawo i Medycyna 2008, Nr 3 (A. Kobińska)
  3. Ograniczenie in vitro tylko dla małżeństw, Prawo i Medycyna 2009, Nr 3 (A. Kobińska)
  4. Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia, Medycyna Praktyczna, listopad 2010 (A. Kobińska, W. Haniszewski)
  5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2011 r. (V CSK 256/10), Prawo i Medycyna 2012, Nr 1 (A. Kobińska)
  6. Obowiązek stosowania aktualnej wiedzy medycznej jako wyprzedzający stosowanie przepisów prawa czy opinii towarzystw naukowych , Gazeta Lekarska 2012-11 (A. Kobińska)
  7. Zaskarżalność postanowienia o przyznaniu od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz niedopuszczalność przyznania tych kosztów poniżej stawki minimalnej, Palestra 1-2 (2013) (A. Kobińska)
  8. Szpital zapłaci za sakrament, Gazeta Lekarska 2014-2 (A. Kobińska)