PRAWA PACJENTA

Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka

PRAWA PACJENTA

Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń.

Prawa pacjenta:
1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
2. Prawo pacjenta do informacji
3. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
4. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
5. Prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności
6. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
7. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
8. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
9. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
10. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycje