ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA

Hominem causa omne ius constitutum sit – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA

Zgoda pacjenta aby była skutecznie wyrażona musi być świadoma (poinformowana).

Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
Lekarz może udzielić tych informacji innym osobom za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Sama zgoda pacjenta wyrażona bez udzielenia wskazanych informacji jest niewystarczająca, pacjent musi wyrazić zgodę świadomą aby to mógł uczynić musi zostać poinformowany.